తెలివితేటలతో సంపాదించేవాడి విజయ రహస్యాలు

తెలివితేటలతో సంపాదించేవాడి విజయ రహస్యాలు :-
1)సమాజంలో వస్తున్న మార్పులను పరిశీలిస్తూ ఉంటాడు, మార్పులపై స్పష్టమైన అవగాహన కల్గిఉంటాడు.
2) సంపాదించాలి, సాధించాలనే కోరికను బలీయంగా కల్గి ఉంటాడు.
3) ప్రతీ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటాడు.
4) ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని అనుకూల పరిస్థితులుగా మార్చుకొంటాడు.
5) ఎదుటివారి అవసరాలను మరియు సమస్యలను తనకి అవకాశాలుగా మలుచుకుంటాడు.
6) ఆలోచనలును వెంటనే ఆచరణలో పెడ్తాడు.
7) తన కున్న సృజనాత్మకతతో సరికొత్త ఆవిష్కరణలను సృష్టించాలనే తపన కల్గి ఉంటాడు.
8) వృత్తిలో నైపుణ్యం కల్గి ఉంటాడు లేదా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందిచుకోటానికి ఎల్లవేళలా కృషి చేస్తాడు.
9) తోటివారిని లేదా ఉద్యోగులను సమన్వయ పరిచే శక్తి కల్గి ఉంటాడు.
10) వాక్చాతుర్యాన్ని కలిగిఉంటాడు.
11) టైం మేనేజ్మెంట్ కి ప్రాధాన్యతనిస్తాడు.
12) తన శక్తిని అంచనా వేస్తాడు.
13) ఏదైనా సాదించగలను అనే దృఢ సంకల్పంతో ఉంటాడు.
14) తెగింపు కల్గి ఉంటాడు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.